بهترین های ادبیات ایرلند

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ایرلند و نویسندگان ایرلندی
 کتاب بینامتنیت

کتاب بینامتنیت

اثر گراهام آلن از انتشارات شباهنگ


 کتاب دورنمات - سمندریان

کتاب دورنمات - سمندریان

اثر زهرا نوربخش - وحید نظربیگی از انتشارات روزنه کار


 کتاب اجاق سرد آنجلا

کتاب اجاق سرد آنجلا

اثر فرانک مک کورت از انتشارات فرزان روز


 کتاب متون فقه 2

کتاب متون فقه 2

اثر محمد بن جمال الدین مکی العالمی از انتشارات آیدین


 کتاب ماهیگیر و روحش و داستان های دیگر

کتاب ماهیگیر و روحش و داستان های دیگر

اثر اسکار وایلد از انتشارات نگاه


 کتاب شوهر دلخواه و زنی بی اهمیت

کتاب شوهر دلخواه و زنی بی اهمیت

اثر اسکار وایلد از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب درخت سحرآمیز و دو داستان دیگر

کتاب درخت سحرآمیز و دو داستان دیگر

اثر اسکار وایلد از انتشارات فرای علم


 کتاب داستان های برگزیده اسکار وایلد

کتاب داستان های برگزیده اسکار وایلد

اثر اسکار وایلد از انتشارات مصدق


 کتاب تصویر دوریان گری

کتاب تصویر دوریان گری

اثر اسکار وایلد از انتشارات جامی


 کتاب پنج نمایشنامه

کتاب پنج نمایشنامه

اثر اسکار وایلد از انتشارات نگاه