کتاب اجاق سرد آنجلا

اثر فرانک مک کورت از انتشارات فرزان روز - مترجم: گلی امامی-ادبیات ایرلند

فرانك مك كورت، نويسنده‌ی ايرلندی‌تبار، در اين كتاب ستايش شده، از سال‌های بسيار سخت كودكی و نوجوانی خود در ايرلند می‌گويد ولی نه آن چنان كه ما را بگرياند.
برعكس ما را سرگرم می‌كند، می‌خنداند، و واقعيت تلخ و شيرين زندگی خود را در كنار مادری فداكار و پدری می‌خواره و گريزپای برای ما بيان می‌كند. مترجم با استادی توانسته است متن و روح كتاب را به فارسی برگرداند.

اجاق سرد آنجلا در همان سال انتشار خود برنده‌ی جايزه‌ی پوليتزر و جايزه‌ی انجمن ملی منتقدين كتاب آمريكا گرديد، هفته‌ها و هفته‌ها در صدر كتاب‌های پرفروش باقی ماند، و فيلمی بر پايه‌ی داستان آن ساخته شد.


خرید کتاب اجاق سرد آنجلا
جستجوی کتاب اجاق سرد آنجلا در گودریدز

معرفی کتاب اجاق سرد آنجلا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اجاق سرد آنجلا


 کتاب بازگشت به کیلی بگز
 کتاب خواستگاری به سبک روستایی
 کتاب چلاق آینیشمان
 کتاب سومین پلیس
 کتاب دیدن از سیزده منظر
 کتاب ژاندارک