کتاب سومین پلیس

اثر فلن اوبراین از انتشارات نشر چشمه - مترجم: پیمان خاکسار-ادبیات ایرلند

The Third Policeman is Flann OBriens brilliantly dark comic novel about the nature of time, death, and existence. Told by a narrator who has committed a botched robbery and brutal murder, the novel follows him and his adventures in a two-dimensional police station where, through the theories of the scientist/philosopher de Selby, he is introduced to "Atomic Theory" and its relation to bicycles, the existence of eternity (which turns out to be just down the road), and de Selbys view that the earth is not round but "sausage-shaped." With the help of his newly found soul named "Joe," he grapples with the riddles and contradictions that three eccentric policeman present to him.

The last of OBriens novels to be published, The Third Policeman joins OBriens other fiction (At Swim-Two-Birds, The Poor Mouth, The Hard Life, The Best of Myles, The Dalkey Archive) to ensure his place, along with James Joyce and Samuel Beckett, as one of Irelands great comic geniuses.


خرید کتاب سومین پلیس
جستجوی کتاب سومین پلیس در گودریدز

معرفی کتاب سومین پلیس از نگاه کاربران
کتاب شبیه یک پازل بود.
حس بعد از خوندن کتاب مثل حس بعد از دیدن دانی
دارکو یا فیلم های دوید لینچ بود. عجیب . مغز مذبوحانه
به دنبال توضیح است.
ایده هایی که در کتاب مطرح می شدند خیلی جذابیت داشتند.
به نظرم سه پلیس کتاب سه خواهران تقدیر بودند: اولی نخ عمر
را می بافد، دومی نخ عمر را اندازه می گیرد و سومی ( سومین
پلیس) نخ عمر را قطع می کند.

مشاهده لینک اصلی
«عمرش به این می گذشت که چای درست کند تا وقت بگذراند و آوازهای قدیمی بخواند تا فاصله ی بین وقت گذرانی ها را پر کند.»

«ساخت این آخری سه سال وقت برد، یه سال هم طول کشید تا باور کنم تونستم چنین چیزی بسازم. سنجاق همراهت داری؟»

«من مقاومت می کنم. من برای حفظ جونم می جنگم حتا اگه توی این راه کشته بشم.»
*
کتاب به نوعی از زبان سه اول شخص مفرد نقل می شود؛ راوی، صدای ذهنش، و کسی که پانویس ها رو می نویسد. (که این آخری بسیار خلاقانه و عالی از آب درآمده و به مثابه مهر و پرچم این کتاب است. طنز و نبوغ موجود در این پانویس ها شاهکار است.)
از نظر چند شخصیتی وار بودن راوی، کتاب مرا به یاد شاگرد قصاب - که این هم ترجمه ی خاکسار است - انداخت، که از مک کیبِ ایرلندی است.
بگومگوهای سفسطه وار آدم ها هم، در آثار مک دونا دیده می شوند، که او هم ایرلندی است.
ورود راوی به دنیای اعجاب انگیزِ پلیس ها هم، آلیس در سرزمین عجایب را به یاد می آورد که نویسنده ی آن هم انگلیسی است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سومین پلیس


 کتاب مرد بالشی
 کتاب ما اینجا زندگی می کنیم
 کتاب دوبلینی ها
 کتاب داستان های برگزیده اسکار وایلد
 کتاب ملکه زیبایی لینین
 کتاب پل خیلی دور است و فاجعه تایتانیک