کتاب فسه ها

اثر ساموئل بکت از انتشارات نشر چشمه - مترجم: مهدی نوید-ادبیات ایرلند

زمين كهن، بس است دروغ، تو را ديده‌ام، من بودم، با چشم‌های گرسنه‌ی ديگرم، خيلی دير است. تو با من می‌شوی، اين تو می‌شود، من می‌شود، ما می‌شود، هرگز ما نبود اين. فسه‌ها از مهم‌ترين آثار ساموئل بكت است كه بازی استادانه‌ی او با نحو برجسته‌اش كرده است؛ اثری در ستايش زيبايی و سترونی زبان؛


خرید کتاب فسه ها
جستجوی کتاب فسه ها در گودریدز

معرفی کتاب فسه ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فسه ها


 کتاب تخیل را مرده خیال کن
 کتاب مدرسه ای برای آبروریزی
 کتاب مرسیه و کامیه
 کتاب دوبلینی ها
 کتاب ایران بین دو انقلاب
 کتاب فسه ها