کتاب لالایی ها،افسانه ها،دروغ ها

اثر شل سیلوراستاین از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: شاهین خواجه شاه شهید-ادبیات ایرلند