کتاب مرد بالشی

اثر مارتین مک دونا از انتشارات نیلا - مترجم: امیر امجد-ادبیات ایرلند

نویسنده ای در یک دولت توتالیتر در مورد محتوا وحشتناک داستان های کوتاه او و شباهت های آنها با تعدادی از قتل های کودک که در شهرش اتفاق می افتد بازجویی می شود. "گاهی اوقات شما حتی نمی دانید که چقدر دلم برایش تنگ شده است." نیویورک تایمز 'مک دونگ بیش از یک طراح تئاتر بسیار هوشمندانه است. ترفندها و نوبت های او یک هدف دارند. آنها پل ها را بر یک حفره عمیق از همدردی و غم و اندوه می بینند، که توسط یک دیدگاه غم انگیز از زندگی های خالی شده و ناامید روشن شده است. " فینت اوتول، ایرلندی تایمز تئاتر ملی در لندن در نوامبر 2003، مارتین مک دونگ را به طور جدی به نمایش گذاشت.


خرید کتاب مرد بالشی
جستجوی کتاب مرد بالشی در گودریدز

معرفی کتاب مرد بالشی از نگاه کاربران
I'i ± θμοΠ\"ογίΠ± 9 / 10Ο ÎœÎ¬Ï من\" من ιν ΜΠ± κΠ\"όνΠدوم ‡ ± · Îμι σκΠνοθÎμÏ\" ήσÎμι من \"Î¹Ï ، من \"من ± ινίÎμÏ، بروژ @In (± ÎμÎ¾Î Î¹Ï ÎμÏ\" ική Î ± Î »من\" من € ï¬ Î¿Î \"من ιÎ'ιΠ± II\" ÎμÏ Î ·) @ هفت روانی @ (من € οΠ\"من Î ± κÎ\" من ® Î ± Î »من» Î ± Ï ï¬ ÎºÎμÏ \"ï¬ Î¸ÎμÏŒÎ¼Î¿Ï ... من من» من ·) κΠ± ιThree بیلبوردها خارج از افول، میسوری @ (ÏƒÎºÎ¿Ï € Ï ‰ ÎμÏ Î½Î ± من \"من · I'i ± ‰ μÎσΠσÏ\" من · ± βÎ'ομάÎ'Î. دوم ‡ ‰ است که من ± ÎºÎ¿Ï ÏƒÎμι من \"من ± Î ± κÎ\" من من \"من ± ÎμÏ ÎºÎ Î¹ ± Ï € Î ± Î ± γμΠمن\" من ± ικά Î½Ï ... من € ομονώ!)، οι Î¿Ï € Î ¿Î¯ÎμÏ، βΠ± ÏƒÎ¯Î¶Î¿Î½Ï \"Î ± Ï Î¹ σÎμ Î'ικά\" Î¿Ï ... σÎμÎ½Î¬Ï Î¹Î ±. I'i »من» ï¬ ÎμÎºÏ \"ÏŒÏ، Î ± Ï € IOE σκΠ· νοθÎÏ\" من · من، / σÎμνΠ± Ï † Î¹Î¿Î³Ï Î¬Ï Î¿Ï، من \"من ± ινιών، ÎμίνΠι κΠ± ± ± ι θÎμÎ من \"من ικόÏ، ÏƒÏ ... Î³Î³Ï Î ± Ï † Î ± من ،. دوم ‡ Îμι Î³Ï Î¬ÏÎμι ÎºÎ¬Î¼Ï € οσΠدوم γΠ± ± ± κΠι βΠ\"دوم € Ï ‰ ÏŒÏ\" ι όΠ\"من ± من\" من ... οÏ، ξÎμÏ ‡ Ï ‰ I II ¶Î¿Ï ... من ‡ ν Î¬Ï Î · ÏƒÏ \"ιÏ، κάθÎμ ÎμίÎ'Î¿Ï ... من، من و ... ιÎ'Î¹Î¿Ï Î¸Î¼Î¯ÎμÏ، κΠ± ι ιΠ، ιΠ± Î¹Ï \"ÎμÏ ÏŒÏ\" من · من \"دوم، من\" ... Î¿Ï من، .ÎνΠ± من \"دوم\" οιο θÎμÎ ± من \"من ικό دوم γο، I'i · من \"من من من ... ± Î'ή ιÎ'Î¹ÏŒÏ Î¸Î¼Î¿ κΠι ÎμξΠ± ± Î¹Ï ÎμÏ\" ικά ιÎ'ιΠ± II \"ÎμÏ Î¿، ÎμίνΠι κΠ± ± ι من\" من ¿@ IY ΜΠ± ξιΠ\"Î ± Ï ÎνιοÏ، @. Το μόνο € کنم من ‡ Ï ... Î¿Ï ÎμιάζÎμÏ \"من ± ± ι νΠξÎÏ ÎμÏ\" Îμ Ï € کنم من ιν \"ο Î'ιΠ± βάσÎμÏ\" Îμ، Îμί νΠ± ι ÏŒÏ \"من · ι όλ من · Î¹ÏƒÏ \"Î¿Ï دوم Î'ιΠ± ± Î ± I'i μΠ± من\" ίζÎμÏ \"من ± ι σÎμ ÎºÎ¬Ï € ο ιο Ï † Î ± Î½Ï \"Î ± σÏ\" Î ± Ï € ικό οΠ\"من ... من\" Î ± کنم من ‡ ± ικό κΠθÎμÏƒÏ \"ها Izi، σÎνΠ± Î ± ± Î½Î ÎºÏ Î¹Ï\" ικό I'i ‰ Î¼Î¬Ï \"ιο، ÏŒÏ € Î¿Ï ... ο ISI ± من\" من Î¿Ï Î¹Î ± ν، ÎνΠ± من، من ± Î³Î³Ï ÏƒÏ ... من † Î ± من، Î¼Î¹ÎºÏ ÏŽÎ½ Î¹ÏƒÏ \" Î¿Ï Î¹ÏŽÎ½ μÎμ θÎμΠ± من \"من · من € σÎμ βίΠ± Î ± ιÎ'ιά، Î ± ± Î½Î ÎºÏ Î¯Î½ÎμÏ\" Î ± Î ± Ï € ι IOE I'i ... ο Î ÏƒÏ ± \"من ... من Î½Î¿Î¼Î¹ÎºÎ¿Ï ،،، γιΠ± من\" ï¼ Î μÏ Î¹ÎºÎÏ، Î¹ÏƒÏ \"Î¿Ï Î¯ÎμÏ، من\" Î¿Ï ... ÎμοιΠ± ± ζΠν μÎμ ÎºÎ¬Ï € Î¿Î¹Î¿Ï ... من، من € Î ± Ï † ÏŒÏƒÏ من \"من ¿من ... من، من † Ï ... όνοÏ، من € Î ± ιÎ'ιών ÏƒÏ \"من · من € ν όλ من ·. آی اس آی ι σΠ± ± ± ν νΠμΠ· ν II † من \"من ± Î ± Ï Î½Îμ ... من\" IOE ο Î ± Ï † Î'ÎμÏ ÏŒÏ، من \"Î¿Ï Î¿Î½ÏŒÎ¼Î ... ± من\" ι ΜίσΠ± Î \"ομοÎ\" ογÎμί من \"من ... οÏ، ÏƒÏ ... γκÎμÎºÏ Î¹Î¼ÎÎ½Î¿Ï ... من، من † Ï ... ÏŒÎ½Î¿Ï ... من € I- Î ± Ï Î ± Ï ‰ Ï € € Î¬Î½Ï ÎμÏ دوم \"من · دوم · Î'Îμν Î'ÎμÎ¯Ï ‡ Ï Î½Îμι μÎμ\" Î¿Ï دوم € \"من ± من\" من ο ¬Î³Ï ιο κΠι ÎºÏ ± Ï ... νικό ÏοÏ، من \"Î¿Ï ... θÎμÎ ± من\" من Î¹ÎºÎ¿Ï دوم Î³Î¿Ï ... من \"من ± Ï · ν κÎ\" άμΠ± من ... من من · Î ± ίσθΠ· · σΠمن \"من ‡ ... Î¿Ï Î¹Î¿Ï Î¼Î¿Ï من ® من\" ιÏ، Î'Î¹Î¬Ï † Î¿Ï ÎμÏ، θÎμόμο من ... من من »ÎμÏ، ÎºÎ Ï ±\" من ± ÏƒÏ \"άσÎμιÏ، من € Î¿Ï ... Î'ιΠ± Î ± I'i μΠ± من\" Î¯Î¶Î¿Î½Ï \"من Î ± . آی اس آی ± ι، ÎμÎ½Ï \"άξÎμι، Î¯ÏƒÏ ‰ من، σΠ± ν βιβÎ\" ίο νΠ± ± Î'ιΠβάζÎμÏ \"من ± ‡ ι ÏƒÏ ÎμÏ\" ικά ÎμÏ ÎºÎ¿Î \"من ± Ï ‰ ι κΠ± Ï Î ± دوم ±، من ‰ όμÏ، σΠ± ν θÎμÎ ± من\" من Ï € Î ± ική Î¬ÏƒÏ من \"من ± Î ± · ÏƒÎ Î¼Ï † ιβΠ¬I »من» Î ± Ï ‰ ν دوم ÎμίνΠ± ± ± ι γιΠόΠ\"من ± من\" من ± Î³Î¿Ï ÏƒÏ \"Î ±، Î ± όσο κÎ\" من ® κΠι ± Ï € · من οσÎμγμÎνΠκΠ± Î ± ι ν ÎμίνΠ± ι. Î ¥ Ï Ï € ‡ Î¬Ï Î¿Ï ... ν Î'Î¹Î¬Ï † Î¿Ï ÎμÏ، σκΠ· νÎÏ، βίΠ± من، κΠ± ι ÎºÎ¬Î¼Ï € οσο Î²Ï Î¹ÏƒÎ¯Î ، ι، من ‡ Î Îμνώ οι ± Ï Î ± ÎºÏ \"Î®Ï ÎμÏ، μόνο ÏƒÏ ... Î¼Ï € Î ± I II ·\" ικοί Î'Îμν ÎμίνΠ± ι. ÎŒÎ¼Ï ‰ Ï ،،، γΠ± Î¼ÏŽÏ \"ο، من\" من ο σÎμÎ½Î¬Ï Î¹Î¿ \"Î ± ÏƒÏ € άÎμι، Î¿Ï € ÏŒÏ\" Îμ μιΠθÎμÎ ± ± من \"من Ï Î¹ÎºÎ® € Î ± Ï Î¬ÏƒÏ \"من ± σΠ· σÏ\" Î ± ‡ ± Ï دوم ιΠÎμνόÏ، κΠ± Î »Î¿Ï σκΠ· νοθÎÏ\" من · (κΠι ±، من † Ï ... σικΠ¬ μÎμ Î ± ξιόΠ\"ογο ÏƒÏ Î½Î¿Î» من · ο Î¸Î¿Ï € οιών) I II ± \"Î ± Î ± γÎμ ÎÏƒÏ € Î ± Ï € ± κόμΠÎμÏ Î¹ÏƒÏƒÏŒÏ \"ÎμÏ Î¿.Î ¥ .I.\" Î • ννοÎμÎ¯Ï \"Î ± ι ÏŒÏ\" ι دوم Î'ιΠ± ± ± ‰ Î²Î¬ÏƒÏ ÎºÎ Î¹ άΠ»من» Î ± Î ± θÎμÎ \"من ικά دوم γΠ± Ï \"Î¿Ï ... ΜΠκΠ± من\" όνΠ± ...

مشاهده لینک اصلی
شگفت انگیز بود!

مشاهده لینک اصلی
تنها سوال این است که آیا Mekdana (زمانی که بلافاصله در در بروژ) یک روح یا روح بیش از حد. داستان در داستان و در داستان و، و در داستان خود را. همه در همه، این یک فوق العاده مثبت mazohistiÄ که در راه بود. اغلب razmiÅ¡ljate چگونه uopÅ¡te چیزی بسیار وحشیانه može در همان زمان بسیار انسان باشد، و هنوز من delimiÄ اما مشخص نیست که چگونه (و چرا) هر کسی može را چیزی شبیه به این در دست ها و joÅ¡ اما این کار نیز به شدت کار می کند (بگذارید فیلم اخیر Killing a Deer Holy). این چه چیزی است که به نفع است؟ چی شده؟ آینه من مانند یک پاسخ مبهم صدا می کرد. ممکن است چیزی غیر قابل درک، با این حال انسان باشد. من اصطلاح ندارم اما من فکر می کنم مک دونالد می داند. در آنجا، یک سوال دیگر وجود دارد - آیا Genius یک نابغه یا یک نابغه لعنتی است؟

مشاهده لینک اصلی
شاید فردا دوباره خوابید ... اما به طور جدی. واقعا، واقعا، هوشمندانه حفره خنده دار، شگفت انگیز و دوست داشتنی. و خجالت آور آیا به شوخی اشاره کردم؟ در این گای دپوآسانت-تجاوز-کافکا (Ghostly) در نوع گای-د-موپاسانت-تجاوز-کافکا (KATURIAN: یک داستان خوب است.این چیزی است که عجیب است.مشکل @ esque @ این است؟ من نمی توانم به یاد داشته باشم. به نظر میرسد که همه چیز را مرتب کنی، اما هیچ چیز اشتباهی در این داستان وجود ندارد؟ آیا باید ستاره های چهار و نیم باشد، واقعا ... و پنج ساله بود، اما برای این نوع تیراندازی پایانی Borgesians که در صفحه کار می کند (و باید وجود داشته باشد، کل بازی بدون آن فرو می رود، آن را یک بار تحمل پایان)، اما من مطمئن نیستم که چگونه من در مورد ساخت آن احساس می کنم. آیا وجود دارد دلیل Borges فقط داستان های کوتاه نوشت؟ به هر حال، خوب برای شما مارتین مک دونات. من شرط می بندم که مادر شما فکر می کند شما یک فیس بوک درست است، در حال حاضر؛ اما بقیه ما از شما متشکریم که شما را مجذوب تئاتر خیانت نمی کند، نه یک بیت.

مشاهده لینک اصلی
دوم ή من من ± Î من \"من» من · من، من ... νÎÎ¿Ï من من من من من \"من · من ‰ ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î½Î¯Î'ιÎ؛ (Μόνο ) من € ÏŒÎ½Î¿Ï Î ± Ï پوشه ¬ìŠ¤ì- Ï ‰ من \"من Î ± من\" من ± \"άσÎμιÏ، σÎ- ÎºÎ¬Î½Î¿Ï ... من € کنم من K · Î¼Î¹Î¿Ï ... من γικό؛ H من \"من من من ± من\" من ¬ìŠ¤ì- من \"من · من κά ή ή من\" من ΜΠÎ'ίνÎμι من \"من † ή درجه \"E | ¬» من »من ¿؛ ΜΠλ ογικό اوی | Œ · Î¼Î¹Î¿Ï Washupito ... من، من ± Î من \"من ± Î Î ± من \"من ... سانتورینی ± Ï € ΠιÎ'ιά ± من\" من ...؛ آوریل من \"من ÎœÎ Ï ‰ من، من €\" Î¿ÏƒÎ¿Ï ÏŒÏƒÎ¿ Ï € ΠσκΠ± من \"من من من من من ± ΠγίνÎμι κά ή Î¿Î¼Ï ... Î ± Ï Î¶ÎμιÏ، σÎνΠΠ± Ï € Î ¿من \"من Î ± Ï Î ± θÎμσÏ\" IZI، -ÎμιÎ'ικά Î ± Ï ÎμίσΠ± Ï Ï Ï Î³Î³Ï † Î ± Ï ،؛ \"Î ± من \"من» Î ± ίÎμι من \"من Î ‰ Ï Ï Ï † † من من من من € άÎμι 회ì؛ Οι Î ± Ï € Î ± Î \"CAM درجه\" ÎºÎ¿ÏƒÎ¼Î¿Ï € دوم من \"من ± من، ΡÎ'Î | Π˹éÒ 20.\nبیلی Crudup عنوان katurah katurah، گلدبلام عنوان توپولف، زلیکو Bouttell عنوان Ariel.Michael جف به عنوان میکال.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرد بالشی


 کتاب مرد زنجبیلی
 کتاب فاجعه
 کتاب مالون می میرد
 کتاب آخر بازی
 کتاب مرد بالشی
 کتاب تاملاتی بر انقلاب در فرانسه