کتاب چشمه قدیسان

اثر جان میلینگتن سینگ از انتشارات نشر متیس - مترجم: افسانه قادری-ادبیات ایرلند

جی.ام. سینگ در چشمۀ قدیسان با بهره جستن از داستان‌ها و زبان عامه تحولات دینی، اجتماعی و فرهنگی ایرلند در اواخر قرن نوزده را به نمایش می‌گذارد. او تضادهای پیچیده بین بینایی و کوری و رویا و حقیقت را در قالب یک کمدی هجوآمیز که به مرور، تلخی در پس آن پررنگتر می‌شود روایت می‌کند. دنیایی که در نمایش او می‌بینیم تناقضش را در قالب تخیلات و تصورات دو شخصیت کور داستان به خوبی نشان می‌دهد. برای مثال با توصیف آن‌چه که بیناها به راستی می‌بینند و آن‌چه شخصیت‌های کور در توهم آن به سر می‌برند.


خرید کتاب چشمه قدیسان
جستجوی کتاب چشمه قدیسان در گودریدز

معرفی کتاب چشمه قدیسان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چشمه قدیسان


 کتاب تریسترام شندی
 کتاب خواستگاری به سبک روستایی
 کتاب تصویر دوریان گری
 کتاب درخت سحرآمیز و دو داستان دیگر
 کتاب متون فقه 2
 کتاب گردهمایی