کتاب ژاندارک

اثر جورج برنارد شاو از انتشارات مصدق - مترجم: پرویز مزینی-ادبیات ایرلند

ژاندارک یا دوشیزه ارلئان دوشیزه قهرمان ملی فرانسه و دوشیزه ای در کلیسای کاتولیک بود. در جنگ صدساله بر ضد انگلستان ، رهبری فرانسوی‌ها را برعهده داشت. در نزدیکی شهر کُنپی ینی، به خاطر خیانت شهردار این شهر توسط بورگونی‌ها اسیر و به انگلیسی‌ها فروخته شد. ژاندارک در یک دادگاه کلیسایی ، توسط اسقف بووه ، پیر کوشون به جرم ضدیت با قوانین کلیسا ، محکوم و در میدان ویومارشه شهر روآن سوزانده شد. چندی بعد، در یک دادگاه تجدید نظر در سال ۱۴۵۶، شرافت این دوشیزه قهرمان باز به اثبات رسید.


خرید کتاب ژاندارک
جستجوی کتاب ژاندارک در گودریدز

معرفی کتاب ژاندارک از نگاه کاربران
شاو معمولا به عنوان یک نوع لیبرال، پیشرفته، چپ گرا برچسب گذاری می شود، اما او یک شخصیت بسیار خاص بود: شما اغلب چیزهایی را پیدا می کنید که اصطلاحات کلی را در بر نمی گیرند. به طور خاص، او فکر کرد که ناسیونالیسم چیز خوبی بود و جنگ هایی که بین کشورها هم گاهی اوقات خوب بود. این باعث شد که او از موقعیت های عجیب و غریب حمایت کند. در Major Barbara، او پایان می دهد تا استدلال کند که آنچه که ما اکنون به مجتمع نظامی-صنعتی می نامیم، مثبت است، زیرا ثروت لازم برای نجات مردم از فقر را ایجاد می کند. من فکر می کنم اکثر مردم موافقند که این خیلی بیشتر از سمت راست است، بنابراین به نظر می رسد عجیب و غریب به شنیدن او می گویند. در یکی از آخرین نمایشنامه ها، The Simpleton از جزایر غیر منتظره (1934)، او حتی بیشتر ادامه می دهد؛ او هیتلر و موسولینی را به عنوان شخصیت به ارمغان می آورد، و تصویر برداری از یک طرف منفی نیست. خواننده مدرن از آنچه که باید فکر می کند، تعجب می کند؛ شاید خواندن بیش از حد خیرخواهانه من این بود که او پیر بود و ارتباط با واقعیت را از دست داده بود. او از اتحاد جماهیر شوروی حمایت کرد و حتی دکترین دیوانه ای از لیسنکیسم را در سنت جوان، به طور کلی در بین سه یا چهار نمایشنامه برترش، ما دوباره یک مخلوط عجیب و غریب دریافت می کنیم. داستان دیگری از داستان جوآن Arc، که در مدت کوتاهی بعد از اینکه او به طور رسمی احیا شد و کانون شد، نوشته شده است. شخصیت جوآن از لحاظ ذهنی ارائه شده است، و غیر ممکن است او را دوست ندارد و توسط داستان او حرکت می کند. با این حال، در همان زمان، او تاکید می کند که او را به لحاظ تاریخی مهم می داند، زیرا او یک قهرمان زود هنگام جنبش ملی گرایانه است. shes برای فرانسه، کشور خود، در برابر کلیسای کاتولیک پان ملی مبارزه کند. این تصویر مثبت است، اما نگرش های بیش از حد ملی گرایانه به زودی در فاجعه جنگ جهانی دوم منجر خواهد شد. شاو بدبختی بود که از طریق آن زندگی می کرد؛ او در سال 1950 در سن 94 سالگی فوت کرد. من تعجب می کنم که او از وقایع رخ داده در طول ده سال گذشته اش چه می داند.

مشاهده لینک اصلی
برنارد شاون آخرین بازی کتاب،Jan Dark @ بود که از بازی تیراندازی ستاره ساخته شده بود. این یک زن شجاع است که توسط دادگاه تجدیدنظر جن دی اعلام شده است و برای چند سال دیگر اعتقادات اعلام شده توسط کلیسا را ​​تکذیب نکرده است ... Ã ‡ در زندگی که به عنوان یک کودک محاکمه می شود، و همچنین به عنوان موفقیت زن، بسیاری از امور کلیسا را ​​به خطر می اندازد. او نقش مهمی در جنگ زمستانی بزرگ بین انگلیس و فرانسه به عنوان یک زن سفید پوست بازی کرده است. جادوگر شما در جنگی که احیا شده است شرکت کرده است. او استدلال کرده است که خدا بدون هیچ واسطه ای پرستش می شود. البته اینها پیروزی کلیسا و قربانی سیاست یان تاریک نیستند. برنارد شاو نیز در این بازی جان تار را مدیریت کرد. واقعیت این است که شما در دنیای واقعی زندگی می کنید از سال هایی که جادوگر یان تاریک نامیده می شود و سوخته و پس از آن توهین آمیز اعلام می شود، شناخته نمی شود و برنارد شوان تغییری نکرده است وجود دارد. این بازی معنی دار تر از آنهایی است که شما دریافت کردید. سیاست و بازی های کثیف آن برنامه های کثیف را تغییر نمی دهند.

مشاهده لینک اصلی
صحنه اول این بازی یکی از عالی ترین و خنده دار ترین چیزهایی است که تا به حال خوانده ام. احتمالا صحنه ی مورد علاقه ی من از هر بازی یا حداقل صحنه ی کمدی من مورد علاقه ی من است. Interplay بین de Baudricourt و his squire -Positive! حالا اینجا را ببین من قصد دارم شما را در طبقه پایین بگذارم @ - هرگز متوقف می شود خنده دار است.من در تردید بود که در کل بازی را خوانده ام، تا آن را به نحوی ناامید من و ترساندن عشق من به صحنه من، اما من انجام داد، و آن را نداشت.

مشاهده لینک اصلی
A | A | A | ¾à | ¥ ° € § A | ¤à | ¿A | SA | ®à§Žà | • à | ¾à | ° à | ¶ - A | A | -A | ¾à | A § ‡ A | \"به ¥ ¤à | ¶-A | A | ° à | ... یک | ¨à§ à | • ‡ ¤ ¥ A | A | ®à | ¸à§ A | A | ¾à A | à | ‡ A | ²à§ \u003câ | • A | A | ®à | ¨ A | A | ¬ ای || A | ¾à | ¬à§ € A | à | • ‡ ° à | ¬à§ A | A | ¾ A | ªà§ A | A | ° ¥ ° à | ¾à | ¬A | ¿A | § \u003câ | §à§ A | ¹à | ¤à§ € ‡ A | -A | ¿à§ Ÿà§ A | ªà | ‡ ° ° à | ¸à§ A | ªà | A | ¬A | ¿A | ° § \u003câ | §à§ €، A | ... A | A |، A | ²à | -ৠA | ¨ A | A | ¬A |، A | ... یک | ¨à§ à | • ‡ ‡ A | A | ®à§Ÿà | A | A | ¾à | šà§ A |\u003e به § ‡ ‡ A | ¤à | ¾à | A | ¹à§Ÿà§ A | ¬A | ¸à§ ‡ ‡ ¥ A | A | ¾à | • à | ¬à§ ¥ ¤ ‡ به | • à | ¿à | ¨à§ A | ¤à§ A | ¤à | ¾à | ° à | † A | ° à | A | ®à | ¸à§ A | A | ¾à | ° à | ¬A | ¿A | ªà |  ° § € ‡ | ¤à§، A | ¤à | ¾à | ° à | ¡à | ¾à§Ÿà | ² | - A | ²à§ ‡ A | -A | ¾à | ° à | • § A | · à | ®à | ¤à | ¾، A | ° § € A | ¤à | ¿A | ®à | ¤ ¤ ¥ A | ®à | ¾à | -A | A A | A | A | A | ¾à | YA | ‡ ‡ • § A | \"A | ²à | • § A | · à | به £ § € য় à | • § \u003câ | ¨à§ \u003câ | ¬à§ A | A | ¤à§ A | ¯à§Ÿ à || ৠ‡ A | -A | ¾ A | -ৠ‡ A | ²à§ \u003câ | A | ¾à ¥ ¤ à | † ‡ A | §à | ¸à§ à || ৠA | §  | • à | ¿A |\u003e § A | • یک | ¾à | ° à | £ à || ৠ‡ ‡ A | -A | ¾à§Ÿà§ A | ¤à | ¿A | A | ¿A | à§، A | ®à | ¿A | • یک | ¾à§Ÿ à à || | ¾à | ¬à§ € A | à | • ‡ ° à | ²à§ A | ¨ A | ¯à§ ‡ ‡ A | A | A | A | ¾à | YA | • • A | A | ¾à | § A | œà§ € \u003câ | ¨ A | ... یک | \"A | A | ° † § § à | • ‡ ° à | A | A | ¤ à § § | ¯ A | ~ A | YA | A | ¾à | ° ‡ A | -§ A | ¬ ای | A | ¾à | ²à§ \u003câ | ®à | ¤ A | ªà§ A | درجه A | ¤à | ¿A | \"A | ²à | ¿A | ¤ à | • à | § ‡ °، à | † † A | A | A | ¬A | ¾à | ° ° § \u003câ | • à | ¿A |\u003e § à | † ‡ A | §à | ¸à§ à || ৠA | §  | • à | ¾à | ° à | £ § ‡ A | ¤à | ¿A | A | ¿A | ¨à§ A | A | ¾à | ¶à | A | ¾à | ²à | ¿ A | OEA | ®à§ ‡ ° à | A | A |، A | œà§ A | ZA | ¾ à || ৠয়à | ¾à | ‡ ‡ ‡ A | ²à§ A | ¨ A | SA § \u003câ || ৠà || ৠ\u003câ | ¶à | ¤à | • § A | ‡ ° ° à | ªà | ¾à || ৠA | € A | § § ‡ درجه به ¥ ¤ ‡ || A | ¿à§Ÿà§ به | • à | ¿A | ¨à§ A | ¤à§ A | ¯à§ à | ‡ ‡ A | ~ A | YA | A | ¾à | A | ° ... ° à | ¬A | ¤à | ¾à | A | £ A | ¾ A | à | • ‡ ° à | ¾à§Ÿà§ A | ¯à§ ‡ ‡ A | ¬à§ à | A | ¾à | ®à | ¾à | ² A | A | ªà | ¾à§Ÿà§ ‰ ‡ ° à | ¤à | ¾à | A | A |، A | œà§ A | ZA | ¾ A | ¬à§ ‡ A | ° à | ¹à§Ÿà§ ‡ † A | A | A | ²à§ \u003c- یک | † ¥ A | ¹à ¤à | à | • à | YA | ¾ A | ... یک || ৠA | à§، A | ¤ A | ¬à§ A | A | ¾à | ªà | ¾à | A | ¹à | šà§ A |\u003e § ‡، ‡ à | ¶ A | ¬A | ²à | ¤à§ A |\u003e § ‡ A | ¨ A | ¤à | ¿A | A | ¿A | A | A | A | ¾à | YA | ‡ ‡ • § § à | • \u003câ | ¨à§ \u003câ | ¶à | ¤à§ A | ° § A | ° به | ¾à | ‡ ‡ | ¤à§ A | SA | ¾à | ¨ A | A | ¾à | A | œà§ \u003câ | ¨à§ à | ‡ ° ° à | A | ¾à | A | ¾ A | ªà§ \u003cড়à | ¾à | šà§ A |\u003e § ‡، A | ¤à | ¾à | ° à | ¾ A | A | ¾à | ²à§ \u003câ | ¬à§ A | § ‡ ‡ به | | ªà§ \u003cড়à | ¾à | ¬à§ à | ‡ ‡ ¤ ¥ A | ¤à§ A | A | ¾à || A | ¿Â  | • à | ¿A | ¨à§ A | ¤ §، A | A | A | A | ¾à | YA | • ‡ ‡ A | ªà§œà§ A | ¤à | ¬à§ A | \"à | • à | ¾à | à | ‰ ‡ ° § • یک | A | ¾à | à | ‰ ‡ ° § A | -A | ² A | SA | A | ¿A | ¤à§ A | ° ° ‡ A | ®à | ¨à§ A | ¹à | ¬ § à | ‡ ‡، ‡ A | ®à | ¾à | ¨à§ A | · § A | ° à | ¸à§ A | ¬A | A | ¾à | ¬A | -A | ¤ A | ¬ à§à | ¶à | ¿A | · § A | à Ÿà§ | ¯ à | ‡ ‡ A | ¹à§Ÿà | ¤ A | A | A | YA | ¾، A | ¶à | ¤à§ A | ¤à§ A | ° à | -§ A | A | œà§ ‡ به | ¨à§ য়à | ¾ ‡، ‡ A | ¶à§Ÿà§ A | ° à | A | ¾à | §à§ A | ¯ à | • à | ¿A | ¸à§ ‡ ‡ A | A | ¶à | ¤à§ A | ¤à§ A | ° § § ‡ ‡ ° à | A | -A | ¾à | ª à | • à | § درجه سانتی ‡ ‡ à || ৠA | ¥ ¤ ‡ ¬à§ A | A A | ¬à§œà | œà§ \u003câ | ° à | A | • یک | Ÿà§ à | † A | -A | ªà | ¿A |\u003e • یک | به | ° à | ¾à | ¨à§ \u003câ | A | ¾à§Ÿ، A | ¤à | ¾à | A | ªà | ° ° à | ¯à§ à | ‡ ‡ ‡ à | • § A | ¸ § à | ‡ ‡ به ¥ ¤ ‡ A | A | A | A | ¾à | YA | • à | ªà§œà§ ‡ A | OEA | ¨ A | ... A | A | ¬à§ \u003câ | § A | ¨à§ درجه سانتی ‡ ° à | A | ²à§ A | ¥ A | ¾à | § درجه سانتی ‡ ° à | à | • à | ¥ A | ¾ A | ®à | ¨à§ ‡ A | ªà§œà§ ‡ ‡ A | ²à§ A | -§ \u003c، à || ৠA | A | YA | ¾à | ‡ ‡ ° à | A | -A | ²à§ A | ª A | ~ A | Ÿà§ ‡ A | ®à | §à§ A | A | ¯à§ A | - § à | ‡ † ° à | A | -§ à | ‡ † ‡ A | -§، à || ৠA | A | YA | ¾à | ‡ ‡ A | §à | ° § A | ®à§ € য় A | à | † ° ° à | A | ¾à | OEA | ¨à§à | ¤à | ¿à | • à | ¬à§ A | A | ¾à | ªà | ¾à | ° ° à | ¸à§ A | A | ¾à | ªà | ¾à | A | A | ¿à§Ÿà§ ‡ ¥ A | ®à | ¾à | A | ¾ A | ~ A | ¾à | ®à | ¾à§Ÿ، A | ®à | žà§ A | šà§ A | Ÿà§ ‡ ‡ ‡ A | ¨à§ A | A | ¨à§ † ‡ A | ¬A | ¾à | ¸à§ A | ¤à | ¬ ای | A | ¾ A | ¹à | ²à§ ‡ A | \"A | ¬A | ¾à | ¸à§ A | ¤à | ¬à§ A | ‡ ° à | A | ¾à | ®à | §à | ¾à | ° § € A | SA | A | ¿A | ¤à§ A | ° ° ° à | à || ৠ‡ ¤ ¥ A | ¬à§ à || ৠà | § A | ¿à || ৠ€ A | ªà§ A | ¤à | ¿A | ° à | OEA | ¨à§ A | ¯ A | ¬A | A | ¾à | ¬A | ° ° ‡ به § | ° à | ®à | ¤ à | ¶ A | à | ‡ ‡ A | -A | ¾à | ¨à§ A | \"à | † ‡ A | -A | ¾à§Ÿà§ A | ¥ A | ¾à | • یک | ²à§ ‡ A | \"A | A | A | ¾à | YA | • § ‡ A | ° à | -A | ²à§ A | ª A | ¬A | ²à | ¾à | YA | ¾ A | ¬à§ ‡ ° à | ¹à | ¤à | A |\u003e A | ¿A | ²à§ \u003cبه ¥ ¤ • A | A | ¿A | ¨à§ A | ¤à§ A | à | ‡ A | -A | ¾à | ¨à§ A | ¯à§ ‡ ‡ A | • یک | ¿A | ... یک | | ৠA | à§، A | ¤ - یک | ¬A | ¾à |، A | ²à | ¾à§Ÿ à | • § A | ¬A | ²à§ € ‡ ‡ A | ¯à§ A | ¨ § \u003câ | A | A | YA | ¾à | ‡ ‡ ° § - یک | à | ‰ ‡ A | Y، A | -§ \u003câ || A | ¾ A | -§ \u003cبه ¥ ¤ § A | A | ¾à | YA | • ‡ ° à | A | A | ®à | ¾à | ¨ A | à | • à | YA | ¾ A | à§، A | ®à | ¿A | • یک | ¾ A | ¶à§ A | ° § A | ¤à§ ‡، ‡ A | ¸à§ A | ‡ A | YA | ¾à | \"A | A | ®à | ¾à | ¨ A | § A | ¨à§ à à || | ° ¥ ¤ ‡ A | A | ¬ ای | ®à | ¿A | ²à | ¾à§Ÿà§ A | SA | ®à§Žà | • A | ¾à | ° ¥ ¤

مشاهده لینک اصلی
Joan Arc از جالب و سرگرم کننده - به لحاظ تاریخی بسیار بحث برانگیز است (مخصوصا Shaws اصرار بر بی طرفی سیاسی Cauchons)، اما این نیازی به ما نگران نیست. از لحاظ تاریخی قابل توجیه است یا نه، مبادلات اسیدی بین این Cauchon، قاچاق قانونی قانون قاچاقی، و وارویک، که به سادگی نیاز به پوشش هرگونه پوشش روابط عمومی را دارد که می تواند برای جانی ها از اختیارات سیاسی ضروری باشد، یکی از بهترین چیزهای بازی است. بسیاری از چیزهای خوب دیگر نیز - به ویژه کمدی باز در Vaucouleurs، برش و محور محاکمه، و imho (هرچند این یک دیدگاه اقلیت است) روحیه تخیلی و کلاسیک است. مشکل اصلی با خودش است. بدیهی است، GBS قصد داشت تمام یونیفورم خزنده ای که در اواسط قرن بیست و هشتم درگیر شده بود را از بین ببرد، اما Shaw being Shaw، او را از بین برد. من می توانم رفتارهای روستایی، رکود بی نظیر، اصرار نوجوانان را به طور کلی در تمام هزینه ها قبول کنم. همه این ها باعث می شود او به اندازه کافی واقعی باشد. اما مهمترین چیز در مورد جون آرک، قطعا، اثر بسیار قدرتمند کاریزماتیک او بود که به دیگران به ارمغان می آورد، و من فکر نمی کنم که این همه موفقیت آمیز باشد. در زمینه، او باید الهام گرفته از احساس قوی از وجدان مذهبی است که کاملا در اینجا وجود ندارد. جوآن او ادعا می کند یک خط تلفن به بهشت ​​است، بسیار مطمئن از خود و قابل توجه است رئیس - در مورد آن. شخصیت های مختلف به ما اطلاع می دهند که، بله، آنها توسط ژله به او زل می شوند، اما کاملا معلوم نیست که چرا باید آنها را داشته باشند. کنتراست این با تصویری از شخصیت های بزرگ کاریزماتیک در شکسپیر، و محدودیت های شاو به عنوان یک نمایشنامه نویس بسیار آشکار شد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ژاندارک


 کتاب مأمورهای اعدام
 کتاب جمجمه ای در کانه مارا
 کتاب تصویر دوریان گری
 کتاب مرد زنجبیلی
 کتاب بگذار دنیای بزرگ بچرخد
 کتاب بازگشت به کیلی بگز