بهترین های ادبیات ایرلند

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ایرلند و نویسندگان ایرلندی
 کتاب پل خیلی دور است و فاجعه تایتانیک

کتاب پل خیلی دور است و فاجعه تایتانیک

اثر کورنلیوس راین از انتشارات گلریز


 کتاب آزمایش های شگفت انگیز 1

کتاب آزمایش های شگفت انگیز 1

اثر نیک آرنولد از انتشارات پیدایش


 کتاب جمهوری وجدان

کتاب جمهوری وجدان

اثر شیموس هینی از انتشارات سولار


 کتاب شیر فروش

کتاب شیر فروش

اثر آنا برنز از انتشارات مجید (به سخن)


 کتاب چشمه قدیسان

کتاب چشمه قدیسان

اثر جان میلینگتن سینگ از انتشارات نشر متیس


 کتاب خالی بند دنیای غرب

کتاب خالی بند دنیای غرب

اثر جان میلینگتن سینگ از انتشارات نیلا


 کتاب بینامتنیت

کتاب بینامتنیت

اثر گراهام آلن از انتشارات شباهنگ


 کتاب دورنمات - سمندریان

کتاب دورنمات - سمندریان

اثر زهرا نوربخش - وحید نظربیگی از انتشارات روزنه کار


 کتاب متون فقه 2

کتاب متون فقه 2

اثر محمد بن جمال الدین مکی العالمی از انتشارات آیدین


 کتاب ماهیگیر و روحش و داستان های دیگر

کتاب ماهیگیر و روحش و داستان های دیگر

اثر اسکار وایلد از انتشارات نگاه